Velkommen til supersjøene i Sverige Vänern

Europas tredje største innsjø med et hav av fiskemuligheter. Her er det trolling som gjelder og  slepfiskKjell Andreasene med 10 stenger av gangen. Dette fiske foregår fra båt og det fiskes i overflata og med dyprigger ned i dypet.

Om våren når isen er gått ca. ved påsketider starter fisket, utgangshavn for vårfiske er Mellerud som ligger ca. 3 timers biltur fra Oslo.

Herfra kan du nå de beste fiskeplassene på Vänern innen 30 min med båt.

Minste mål på Laks og Ørret er 60 cm.

Vänern blir også blir kaldt ”verdens beste trollingsjø” mange har vel hørt om Laxgrund, Toppgrund, Jeppe, Hjorten, Kräklingarna, Hinden og Megrung. Her er det fanget mang en stor laks og ørret gjennom de siste 15 årene .

Det vi fisker etter er laks, ørret og gjedde. Normale fangster ligger 3-4 fisker pr/fiskedag med vekter mellom 3-8 kg.

Kjell og Kjell

Rune Hjorth m en 6 kg laks

 

 

 

 

 

 

 

Catch-Fish  
                       Utsikten 2 A 3482 Tofte - egon@catch-fish.no- Mob: +47 970 95 295         <' ))))))) <             
Postgiro: 5082.05.60628   -   Org.nr.NO 989 933 000 MVA                
Copyright © 2006 Catch-Fish
  Site Map