FiskeBåten

All fiske foregår fra båt Ocqeteau 595 (20 fot) m /90 Hk Honda 4-takter. Dette er en båt som er spesialrigget for trolling  ”moderne dorgefiske”. Alt tenkelig utstyr av elektronikk finnes om bord. Utstyret er levert fra ledende produsenter på markedet.

Dette er en herlig båt på over 6 m og en bredde på 2.45 m. Stabil og sikker med gode sjøegenskaper og et stort styrhus som tar av for vær og vind.

Båten tar 4-5 fiskere, det optimale er 2-4 fiskere.

 

Fiskesesong

Fiskesesongen varer hele året. Når det ene fiske avsluttes, starter fiske et helt annet sted. Følg med under rapporter om hvor fisket er bra i de aktuelle tidspunkter.

Sjøørret fiske

Fiske etter sjøørret starter ca. 1 November og varer helt til i starten på Juni

Rune Hjorth m en 5 kg laks

Havfiske i Drøbak

Dette fisket starter fra November til Mai.  August kan også være en fin mnd.

Havabbor fiske

Fiske etter havabbor foregår fra August og ut Oktober. Fiskeplassene er i Indre Oslofjord og i Sandebukta mot Kommersøya.

Vårfiske Vänern

Vårfiske starter så fort isen er gått ca. rundt påsketider og varer frem til Juni. Sommerfiske er å anbefale da fiskes det kun med dyprigger ute på dypere vann. Når det nærmer seg sommertemperatur i vannet søker Laksen og Ørreten nordover og ned på dypet pga. høy vann temperatur.

Høstfiske Vänern

Høstfiske starter fra slutten av September og varer frem til Jul

Østre og Vestre Silen i Årjäng

Dette er to supersjøer man ikke skal undervurdere om vær og vind er for dårlig til å fiske på Vänern. Dette er fine erstatningssjøer for å fiske laks, ørret og regnbueørret. Fiske er på topp i disse to sjøene vår og høst.

Den gamle sportsfiskerekorden på ørret i Sverige kommer herfra. Ørret som veide over 12 kg ble fanget på Silen, så her er det absolutt muligheter.

Vestre Silen gir alltid fisk i Juni – August i naturskjønne omgivelser.

 

Catch-Fish  
                       Utsikten 2 A 3482 Tofte - egon@catch-fish.no- Mob: +47 970 95 295         <' ))))))) <             
Postgiro: 5082.05.60628   -   Org.nr.NO 989 933 000 MVA                
Copyright © 2006 Catch-Fish
  Site Map