HavfiskeDame m en torsk

Dette fiske foregår i Drøbak-sundet og rundt Hurumlandet. Det fanges sei, torsk, hvitting, flyndre, lange, lyr og sild-vassild.

Hvert år fanges det stor sei på 5-7 kg som er en herlig stridbar fisk.

 

Havfiske er definert som sportsfiske med stang og snøre fra båt på sjøen. Følger man reglene til Norges Havfiskeforbund er det kun vertikalt fiske med agn eller pilk som defineres som havfiske. En videre definisjon inkluderer også dorging fra båt. Agnfiske  (havmeite) kan være en meget spennende form for fiske.

De fleste forbinder nok havfiske med tungt fiske langt til havs etter kjempefisk. Havfiske er imidlertid mye mer enn dette. Havfiske behøver ikke å foregå på det åpne havet, men kan Guidet tur havfiske 2 karerlike gjerne bedrives på noen få meters dyp 10 meter fra land.

Mange lokkes nok av denne spennende formen for fiske på grunn av mulighetene til å få skikkelig stor fisk. Mulighetene er alltid der, artsrikdommen ved havfiske er imidlertid den store opplevelsen. Du vet aldri hva som biter på kroken. Du har teoretisk mulighet til at en av rundt regnet 70-80 arter biter på kroken, og du kan faktisk aldri være helt sikker på hva du har fått før du har fisken i vannflaten!
Målrettet fiske etter ulike fiskearter i sjøen er meget spennende, og det er en helt spesiell følelse du få når du endelig lykkes i å lure en torsk, sei, lange eller lyr etter grundige forberedelser og flere timers innsats. Fisken behøver ikke nødvendigvis være så stor.

 

Ønsker du en havfiskeopplevelse du sent vil glemme, ta kontakt for din

fiskeopplevelse.

 

 

Havabbor fiskeHavabbor stort nærbilde

Fiske etter havabbor er for tiden inn. For bare noen tiår siden var havabboren en fisk som havnet i nyhetene hver gang det ble fanget et eksemplar. I dag er det ikke noe grunn til å heve øyenbrynene over fangster av denne fiskearten. Det tas havabbor regelmessig av sportsfiskere i Indre Oslofjord.

 

Det er en spennende fiskeart som har økt i popularitet blant sportsfiskere, flere sportsfiskere mener den er på vei til å utkonkurrere sjøørreten når det gjelder stridbarhet.

 

Det ryktes at det ved Snarøya er en god havabbor plass. Flere rekordfisker er tatt på dette området i de senere åra.

 

Ønsker du å fange havabbor på overflatetrolling ta kontakt for din fiskeopplevelse.

 

 

 

Catch-Fish  
                       Utsikten 2 A 3482 Tofte - egon@catch-fish.no- Mob: +47 970 95 295         <' ))))))) <             
Postgiro: 5082.05.60628   -   Org.nr.NO 989 933 000 MVA                
Copyright © 2006 Catch-Fish
  Site Map