Hilmar m en 4.5 kg laks

Priser

I alle priser inngår erfaren fiskeguide med topp utstyrt sportsfiskebåt og alt fiskeutstyr fra ledendeprodusenter på markedet + varme, vindtette flytedresser. 

Trolling etter sjøørret og havabbor 8 timer fiske 4000,- kr for 1-4 personer.

Trolling etter laks og ørret i Sverige Vänern og Østre/Vestre Silen 8 timers fiske 4000,- kr.

Havfiske i Drøbak 8 timer 4000,- kr

Lettspinnfiske fra båt 4 timer 2200,- kr

Ta sjansen og bestill din fiskeopplevelse i dag det gir alltid en fantastisk fiske og naturopplevelse.

 

Trenger du/dere overnatting og eller mat/drikke? Ikke glem og spesifiser dette i bestillingen.

Forsikringer

Hver eneste deltager har selv ansvaret selv for å inneha relevante og gyldige forsikringer. Catch-Fish innehar alle relevante forsikringer som skal til for å gjennomføre fisketurene.

Ansvar

Catch-Fish påtar seg ingen ansvar for uforutsette hendelser som ekstreme værforhold, naturkatastrofer, deltagernes sykdommer, ulykker eller andre uforutsette hendelser.

 

 

Catch-Fish  
                       Utsikten 2 A 3482 Tofte - egon@catch-fish.no- Mob: +47 970 95 295         <' ))))))) <             
Postgiro: 5082.05.60628   -   Org.nr.NO 989 933 000 MVA                
Copyright © 2006 Catch-Fish
  Site Map